Computerized Historical Linguistic Database of Latin Inscriptions of the Imperial Age

Events

2024

International Online Summer School “Latin non-literary sources. Theory, methodological approaches, and practical application for research and teaching” (July 22-26, 2024, online)

Seventh International Workshop on Computational Latin Dialectology (June 13–14, 2024, HUN-REN Hungarian Research Centre for Linguistics, Budapest)

Adamik, Béla: Sammlungen sprachlicher Substandard-Phänomene lateinischer Inschriften in Vergangenheit und Gegenwart (előadás, Sammeln und Sammlung, ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum körút 4., R ép. 423.)

Adamik Béla: Etruria latin hangrendszerének története Augustustól Nagy Károlyig (előadás, XV. Magyar Ókortudományi Konferencia, PPKE BTK, Esztergom, 2024. május 24.)

Barta Andrea: Artemis mágikus szöge (előadás, XV. Magyar Ókortudományi Konferencia, PPKE BTK, Esztergom, 2024. május 24.)

Seres Dániel: A h fonéma és a latin normatudat (előadás, XV. Magyar Ókortudományi Konferencia, PPKE BTK, Esztergom, 2024. május 24.)

Vágási Tünde: A pannoniai szakrális feliratokon előforduló vulgáris istennevek és jelzők (előadás, XV. Magyar Ókortudományi Konferencia, PPKE BTK, Esztergom, 2024. május 24.)

Paulus Nóra: A latin magánhangzók kvantitásrendszerének átalakulására utaló mondatok a császárkori grammatikusok barbarismus-leírásaiban (előadás, XV. Magyar Ókortudományi Konferencia, PPKE BTK, Esztergom, 2024. május 24.)

Nemes Szilvia: Vulgáris latin jelenségek a Tabulae Pompeianae Sulpiciorum jogi dokumentumaiban (előadás, XV. Magyar Ókortudományi Konferencia, PPKE BTK, Esztergom, 2024. május 24.)

Adamik Béla: Kora középkori (8. századi) magánjogi oklevelek (Chartae Latinae Antiquiores) mint a latin nyelvtörténet forrásai (előadás, Ókortudományi Délutánok, ELTE BTK, 2024. március 14.)

2023

Barta, Andrea: Capital punishment on curse tablets: A topos or reality? (paper, Latin language and Roman law, Université Toulouse – Jean Jaurès, 21-22 September 2023)

Tantimonaco, Silvia: Debitum naturae reddere as a metaphor for ‘dying’ in Latin inscription (paper, Latin language and Roman law, Université Toulouse – Jean Jaurès, 21-22 September 2023)

Nemes, Szilvia – Adamik, Béla: Meeting of jurisprudence and linguistics: Interpretation of loan agreements and receipts for goods in Latin from Egypt (paper, Latin language and Roman law, Université Toulouse – Jean Jaurès, 21-22 September 2023)

D’Argenio, Elisa: Roman and Lombard law in “contact”. Remarkes on Latin legal terminology in the Leges Langobardorum (paper, Latin language and Roman law, Université Toulouse – Jean Jaurès, 21-22 September 2023)

Tantimonaco, Silvia: Epigraphy and Lexicography in light of the Computerized Historical Linguistic Database of Latin Inscriptions of the Imperial Age (paper, EpiLemma I, Epigraphy and Lexicography in Dialogue, Thesaurus linguae Latinae (TLL), München, 7-8.9.2023)

Vágási Tünde: Vulgar Latin names of deities in the Roman Empire, problems with the vowel system and with declensions. (paper, 14th Celtic conference in Classics (CCC), Panel 10. One Cult, Multiple Cultures: Multilingualism and Religion in Western Roman Inscriptions, Coimbra, 11th – 14th July 2023)

Sixth International Workshop on Computational Latin Dialectology (July 6–7, 2023, Hungarian Research Centre for Linguistics, Budapest)

Adamik, Béla: Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age (LLDB) in the service of Latin linguistics (paper, 22nd International Colloquium on Latin Linguistics, Charles University Prague, June 19–23, 2023)

Barta, Andrea: A new magical text from Aquincum (paper, 22nd International Colloquium on Latin Linguistics, Charles University Prague, June 19–23, 2023)

Nemes, Szilvia: Substandard linguistic phenomena in the Tabulae Pompeianae Sulpiciorum (paper, 22nd International Colloquium on Latin Linguistics, Charles University Prague, June 19–23, 2023)

Tantimonaco, Silvia: Remarks on the spelling and pronunciation of upsilon in Latin (paper, 22nd International Colloquium on Latin Linguistics, Charles University Prague, June 19–23, 2023)

Tantimonaco, Silvia: Misspelled Inscriptions & Latin Dialectology (paper, International Online Summer School, Latin Language through Epigraphy, University of Oviedo, June 12-16, 2023)

Paulus, Nóra: Versification, Roman Prosody & Quantitative Problems in Latin Verse Inscriptions (paper, International Online Summer School, Latin Language through Epigraphy, University of Oviedo, June 12-16, 2023)

Pálfi Dorottya: Névmásrendszer a Chartae Latinae Antiquiores szent galleni anyagában (előadás, X. Mathema Konferencia, ELTE BTK, Budapest, 2023. június 9.)

Szlovicsák Béla: Értelmezhetőségi tényezők a vulgáris latin nyelvtani nemi rendszer vizsgálatában (előadás, X. Mathema Konferencia, ELTE BTK, Budapest, 2023. június 9.)

Barta Andrea: Keresztek Aquincum határában? Kivégzések és halálbüntetések római kori átoktáblák kapcsán (előadás, Fiatal Római Koros Régészek 15. Konferenciája, 2023. május 18-21, Komárom)

Tantimonaco, Silvia: Uso y notación de ípsilon en la epigrafía de Hispania a la luz del Computerized Historical Linguistic Database of Latin Inscriptions of the Imperial Age (paper, XXXII Jornadas de Filología Clásica (2023), Universidad de Oviedo, April 13, 2023, 11:00)

Pálfi Dorottya: Névmásrendszer a Chartae Latinae Antiquiores szent galleni anyagában (előadás, 36. OTDK Humán Tudományi Szekció, KRE BTK, Budapest, 2023. Április 12. 16:40)

Szlovicsák Béla: Értelmezhetőségi tényezők a vulgáris latin nyelvtani nemi rendszer vizsgálatában (előadás, 36. OTDK Humán Tudományi Szekció, KRE BTK, Budapest, 2023. Április 12. 17:20)

Bohacsek Dóra: „Idézlek téged, démon, bárki vagy is (…)”– Latin nyelvű átoktáblák Észak-Afrikából (előadás, Tárgyak és Képzetek Konferencia, Nemzetek Háza, 2023. január 19.)

2022

Adamik Béla: Veláris magánhangzó-fúziók a dalmáciai latinságban és a dalmát nyelvben (előadás, Nyelvelmélet és diakrónia 5. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Sophianum 205, 2022. november 16.)

Bohacsek Dóra: Káoszból rend – Az észak-afrikai átoktáblák latin nyelve (előadás, VII. Mathema Konferencia, ELTE BTK, 2022. szeptember 23.)

Adamik, Béla: Back vowel mergers in Dalmatian Latin and Dalmatian Romance (plenary paper, 14th International Colloquium on Late and Vulgar Latin (Latin vulgaire – latin tardif XIV), Ghent University, September 5–9, 2022)

Barta, Andrea: A New Gold Lamella with Latin (?) text (paper, 14th International Colloquium on Late and Vulgar Latin (Latin vulgaire – latin tardif XIV), Ghent University, September 5–9, 2022)

Béla Adamik: Demonstration of the Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age (Paper, XVIe Congrès international d’épigraphie grecque et latine, Bordeaux 29.08.-02.09.2022)

Barta, Andrea – Németh, György: Shedding new light on Audollent’s curse tablets (Paper, XVIe Congrès international d’épigraphie grecque et latine, Bordeaux 29.08.-02.09.2022)

Paulus, Nóra: Versification, Roman Prosody & Quantitative Problems in Latin Verse Inscriptions (paper, II International Summer School, Epigraphy for the Study of the Latin Language (online), July 29, 2022, 11:30)

Tantimonaco, Silvia: Misspelled Inscriptions: Linguistic Value & Methodological Approach (paper, II International Summer School, Epigraphy for the Study of the Latin Language (online), July 27, 2022, 10:00)

Fifth International Workshop on Computational Latin Dialectology (July 7–8, 2022, Hungarian Research Centre for Linguistics, Budapest)

Tantimonaco, Silvia: Données épigraphiques et recherches linguistiques. Méthode et instruments de la Dialectologie Latine Informatisée (paper, Paris, Journée d’études de la SFER – Samedi 11 juin 2022)

Adamik, Béla: The dialectological situation of the Latin language in late Italy before and in the Langobard period as evidenced in inscriptions: the phonological aspect (paper, 21st International Colloquium on Latin Linguistics (ICLL 2022) Santiago de Compostela, Spain, May 30 – June 3, 2022)

Barta, Andrea: A new Latin magical text from Aquincum, Pannonia (paper, 21st International Colloquium on Latin Linguistics (ICLL 2022) Santiago de Compostela, Spain, May 30 – June 3, 2022)

Adamik Béla: A latin nyelv dialektológiai helyzete a késő császárkori és kora középkori Itáliában a feliratok tükrében (előadás, XIV. Magyar Ókortudományi Konferencia, Pécs, 2022. május 19.)

Barta, Andrea: „Kígyó bikát szül, s tőle kígyó lesz megint”. Egy új mágikus aranylemez értelmezési lehetőségei (előadás, XIV. Magyar Ókortudományi Konferencia, Pécs, 2022. május 19.)

Szlovicsák Béla: Dialektológiai jellemzők a semlegesnem változási folyamatában a Vulgáris latinban (előadás, XXIII. Eötvös Konferencia, ELTE Eötvös Collegium, 2022. április 22. 13.00)

2021

Barta, Andrea: Mágikus nyelvtörténet (előadás, A Magyar Tudomány Ünnepe 2021, Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, 2021. november 4. 11 óra)

Adamik Béla: A latin nyelv dialektológiai helyzete a késő császárkori és kora középkori Itáliában a feliratok tükrében (előadás, Ókortudományi Társaság, Budapest 2021.09.17. 17h)

Adamik, Béla: The dialectological situation of the Latin language in late Italy before the Langobard period as evidenced in inscriptions: the phonological aspect (paper, Ciclo di seminari online “Lingue, scritture e società nell’Italia longobarda. Un percorso di sociolinguistica storica” , Università di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Studi Umanistici, 29.06.2021, 15:00)

Barta, Andrea: A curse of the cross. A new Latin magical text from Aquincum, Pannonia (paper, “From Theory to Practice: The Transmission of Magical Knowledge in the Graeco-Roman World, International Conference, University of Zaragoza, 29th June 2021, 10:30)

Paulus, Nóra: Versification, Roman Prosody & Quantitative Problems in Latin Verse Inscriptions (paper, International Summer School ‘Epigraphy for the Study of the Latin Language’ (online), 25 June 2021, 11:00)

Tantimonaco, Silvia: Misspelled Inscriptions: Linguistic & Cognitive Approach (paper, International Summer School ‘Epigraphy for the Study of the Latin Language’ (online), 23 June 2021, 11:30)

Szlovicsák Béla: A semlegesnem leépülésének problémája a vulgáris latinban a feliratos források tükrében (előadás, VIII. Mathema Konferencia, ELTE BTK, 2021. június 4. 12.40)

Szlovicsák Béla: A nyelvtani nemek rendszerének átépülése a vulgáris latinban a feliratos anyag tükrében (előadás, 35. OTDK Humán Tudományi Szekció, Miskolci Egyetem BTK, 2021. Április 15. 17:00)

Adamik, Béla: Romanisation and Latinisation of the Roman Empire in the light of data in the Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age (paper, Dottorato in Discipline linguistiche e letterature straniere, Università di Pisa, 1 Aprile 2021)

Adamik, Béla: Romanisation and Latinisation of the Roman Empire in the light of data in the Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age (paper, 14th Trends in Classics International online Conference, “Historical Linguistics and Classical Philology”, Thessaloniki, 5-7 March 2021)

2020

Vágási Tünde: Császárkori latin kultuszfeliratok szociolingvisztikai vizsgálata. Dibus, Matrabus et Matronabus. A germaniai és galliai istennőkultuszok feliratos emlékei és Pluralis Dativus esete (előadás, Intézményi ÚNKP konferencia 2020. december 14.)

Barta Andrea: Szellemek és démonok. Egy új mágikus aranylemez (Előadás, Fiatal Római Koros Régészek XIV. Virtuális Konferenciája, ELTE BTK, 2020. november 6.)

Bohacsek Dóra: Korai, latin nyelvű Biblia-fordítások – Az Itala és az Afra közötti eltérések (előadás, VII. Mathema Konferencia, ELTE BTK, 2020. szeptember 19.)

Vágási Tünde: A germaniai és galliai anyaistennők feliratos oltárai (előadás, VII. Mathema Konferencia, ELTE BTK, 2020. szeptember 18.)

2019

Adamik, Béla: Introduction to the problem of linguistic Romanisation and Latinisation of the Roman Empire (series of lectures, Department of Classical Philology, University of Brno, 29-31.10.2019)

Adamik, Béla: Romanisation and Latinisation of the Roman Empire in the light of data in the Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age (paper, Katedra klasickej a semitskej filológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 28 October 2019)

Adamik, Béla: Vulgar Latin as evidenced in Latin legal papyri and wax tablets from Roman Egypt (paper, ‘Law and Society in Times of Change: Theory and Praxis in Roman, Byzantine and Islamic Egypt’, workshop, Humboldt-Universität zu Berlin, 2-4 October 2019)

Adamik Béla: Vulgáris latin az egyiptomi jogi jellegű dokumentumokban (előadás, Műhelykonferencia a 90 éves Ritoók Zsigmond tiszteletére, ELTE BTK, Ókortudományi Intézet, F/218, 2019. szeptember 27.)

Silvia Tantimonaco: El culto a los Manes en la documentación epigráfica de la Meseta Sur (talk, Curso de Verano: Cultos y religión romana en Castilla-La Mancha, Facultad de Letras, Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 26-27 September 2019)

Silvia Tantimonaco: Particularidades lingüísticas de las inscripciones cristianas de Hispania (talk, Ciclo de conferencias filológicas del proyecto: “Edición y estudio de textos bíblicos y parabíblicos”, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Madrid, 25 September 2019)

II Encounters on Epigraphy & Linguistics (Papers, Autumn term 2019, Eötvös Loránd University, Budapest)

Barta, Andrea: Dimness against dimness? An unpublished gold lamella with Latin text (paper, Magia y Medicina en el Mundo Antiguo: interacciones, sinergias y divergencias de un idilio paradójico. Congreso Internacional, Vitoria-Gasteiz, 18-19 de septiembre de 2019, Salón de Grados, Facultad de Letras (UPV/EHU))

Paulus, Nóra: Hidden data: recording the metrical errors of the carmina epigraphica into a linguistic database (paper, Internationale Konferenz Carmina Latina Epigraphica, Berlin, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, 4.–6. September 2019)

Silvia Tantimonaco: Between funerary and votive: on some “hybrid” inscriptions in Latin (paper, International Workshop: Cultic, Material and Textual Aspects of the Vow in the Ancient World”, Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts, Munich, 25-26 July 2019)

Adamik, Béla: The transformation of the vowel system in African Latin with a focus on vowel mergers as evidenced in inscriptions, and the problem of the dialectal positioning of Roman Africa (paper, 20th International Colloquium on Latin Linguistics (ICLL 2019), Las Palmas, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, June 17-21, 2019)

Barta, Andrea: Remarks on loan phrases in Latin magical vocabulary (paper, 20th International Colloquium on Latin Linguistics (ICLL 2019), Las Palmas, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, June 17-21, 2019)

Silvia Tantimonaco: The Phenomenon of Degemination in the Latin Inscriptions of Hispania: Between Orthography, Dialectology and Sociolinguistics (paper, 20th International Colloquium on Latin Linguistics (ICLL 2019), Las Palmas, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, June 17-21, 2019)

Paulus (Zelenai), Nóra: La scomparsa dell’opposizione di quantità vocalica nelle iscrizioni di Roma e dell’Africa (paper, 20th International Colloquium on Latin Linguistics (ICLL 2019), Las Palmas, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, June 17-21, 2019)

Bohacsek Dóra: Natura és Cultura: Vulgáris és Klasszikus latin Afrikában – Africanismus-e a labdacismus? (előadás, VI. Mathema Konferencia, ELTE BTK, 2019. május 31.)

Barta Andrea: A mágus és a többnyelvű Pannonia (előadás, Fiatal Római Koros Kutatók XIII. Konferenciája, PTE – BTK TTI Régészet Tanszék, 2019. május 3–5.)

Encounters on Epigraphy & Linguistics (Spring term 2019, RIL-HAS/ELTE, Budapest)

Fourth International Workshop on Computational Latin Dialectology (March 28–29, 2019, Research Institute for Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest)

Barta Andrea: Abrasax Savariában. Átoktáblák az ókori Szombathelyről (előadás, Varázslás és csillaghit a rómaiaknál – előadássorozat, Iseum Savariense, 2019. február 21.)

Adamik, Béla: Romanisation and Latinisation of the Roman Empire in the light of data in the Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age (paper, Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts, München, 06.02.2019)

Silvia Tantimonaco: Adivinación, violencia (y paz) en las fuentes epigráficas (Paper, Adivinación y violencia en el mundo romano, Universidad Complutense de Madrid, 16-17 January 2019)

2018

Tünde Vágási: A Misunderstood Celtic Goddess and the Case of Vulgar Latin Influence (Paper, Neue Grenzen, Humboldt-Kolleg Budapest, 30.11.-02.12.2018)

Silvia Tantimonaco: Acerca de piissimus, pientissimus y pius in suis. Consideraciones lingüísticas (Paper, Colóquio Internacional Guadiana – Um rio e dois territórios: perspetiva em torno da epigrafia latina e seu contexto arqueológico, Universidade de Lisboa, 15.11.2018)

Zelenai, Nóra: La scomparsa dell’opposizione di quantità vocalica nelle iscrizioni cristiane di Roma (paper, Laetae Segetes VI, Masaryk University, Brno, 12-14.11.2018.)

Adamik, Béla: Introduction to the problem of African Latin (course, University of Brno, Department of Classical Philology, 30.10.-01.11.2018)

Silvia Tantimonaco: Dialectología latina computacional: teorías, herramientas y práctica (Paper, XVIII Simposi d’Estudis Clàssics, Universitat de Barcelona, 20.10.2018)

13th International Colloquium on Late and Vulgar Latin (Latin vulgaire – latin tardif XIII) (Faculty of Humanities of the Eötvös Loránd University, 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A-F, 03-07. September 2018)

Barta, Andrea: The Silence of the Di Manes. Tongue-binding Supernatural Powers of the Roman Curse Tablets (Paper, Manes adite paterni! Family Spirits in the Greco-Roman World. International conference, Heidelberg, 20-21 July 2018)

Béla Adamik: Demonstration of the Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age (Paper, DH_Budapest_2018 Conference, Eötvös Loránd University, 29.05.2018)

Zelenai Nóra: A szóvégi -m és -s gyengülésének összehasonlító vizsgálata a latin feliratos anyag alapján (Előadás, 13. Magyar Ókortudományi Konferencia, SZTE – Szeged, Nyelvészet szekció, 2018. május 25.)

Vágási Tünde: Egy kelta istennő nyomában (Előadás, 13. Magyar Ókortudományi Konferencia, SZTE – Szeged, Nyelvészet szekció, 2018. május 25.)

Gonda Attila: Noricum és Raetia latin nyelve (Előadás, 13. Magyar Ókortudományi Konferencia, SZTE – Szeged, Nyelvészet szekció, 2018. május 25.)

Barta Andrea: Mala bestia foras dato. A birtokvédő mágikus feliratok nyelvi jellegzetességei (Előadás, 13. Magyar Ókortudományi Konferencia, SZTE – Szeged, Nyelvészet szekció, 2018. május 25.)

Adamik Béla: A szóvégi -s kiesésének problémája a feliratos anyag tükrében (Előadás, 13. Magyar Ókortudományi Konferencia, SZTE – Szeged, Nyelvészet szekció, 2018. május 25.)

Barta Andrea – Németh György: Kígyók, skorpiók és egyéb bestiák. Egy észak-afrikai mágikus tábla értelmezése (Előadás, Fiatal Római Koros Régészek XII. Konferenciája, ELTE BTK, 2018. május 5.)

Zelenai Nóra: A latin magánhangzók kvantitás-rendszerének átépülése a késő-ókori Rómában a metrikus feliratok tanúsága szerint (Előadás, V. Mathema Konferencia, ELTE BTK, 2018. május 4.)

Gonda Attila: Latinitas Raetorum: népi latinság Raetiában (Előadás, V. Mathema Konferencia, ELTE BTK, 2018. május 4.)

Third International Workshop on Computational Latin Dialectology (March 28–29, 2018, Temporary Building of the Research Institute for Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences, Teréz krt. 13., 1067, Budapest)

2017

Adamik, Béla: Introduction to bad Latin according to misspelt inscriptions (course, University of Brno, Department of Classical Philology, 31.10.-02.11.2017)

Barta Andrea: Mit üzen a varázsló? – Az aquincumi átoktáblák (előadás, Kutatók éjszakája, Aquincumi Múzeum, 2017. szeptember 29.)

Barta, Andrea – Németh, György: Curse Tablets from North Africa (paper, XVth International Congress of Greek and Latin Epigraphy, Languages – Culture of Writing – Identities in Antiquity. Vienna, 28th August – 1st September 2017.)

Barta, Andrea: Underworld Deities on Curse Tablets from Aquincum (poster, XVth International Congress of Greek and Latin Epigraphy, Languages – Culture of Writing – Identities in Antiquity. Vienna, 28th August – 1st September 2017.)

Zelenai Nóra: A vivo suo formula, mint a latin és a görög nyelv egymásra hatásának esetleges megnyilvánulása Moesia Inferior provinciában (Előadás, IV. Mathema Konferencia, ELTE BTK, 2017. május 29-30.)

Gonda Attila: Egység és különbözőség Pannonia Inferior, Venetia–Histria és Dalmatia latin nyelvében (Előadás, IV. Mathema Konferencia, ELTE BTK, 2017. május 29-30.)

Barta Andrea: A sisciai átoktábla újabb vizsgálat alatt (Előadás, Fiatal Római Koros Kutatók XI. Konferenciája, Paks, 2017. május 12-14.)

Adamik, Béla: The problem of the omission of word final -s as evidenced in the inscriptions of the imperial period (paper, 19th International Colloquium on Latin Linguistics (ICLL), Munich, Bavarian Academy of Sciences and Humanities, 28.04.2017)

Zelenai Nóra: A se vivo fecit kifejezés variánsai a latin nyelvű feliratos anyagban (Előadás, XXXIII. OTDK 2017, Pécsi Tudományegyetem, 2017. április 18-21.)

Second International Workshop on Computational Latin Dialectology (March 30–31, 2017, Research Institute for Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest)

Barta Andrea: Cerberusok, kapjátok el Bellicus ellenfeleit… Az aquincumi átoktáblák (előadás, Ókortudományi Társaság, Budapest 2017.03.17.)

2016

Adamik, Béla: Demonstration of the Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age (paper, Centro de Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa, 24 novembro 2016 14:30)

Adamik Béla: A palatalizáció szerepe a vulgáris latin /w/ > /β/ hangváltozásban (előadás, Nyelvelmélet és diakrónia 3. műhelykonferencia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, Sophianum 206, 2016. november 22., kedd, 11.30–12.10)

Adamik Béla: A Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa (előadás, 2016.11.17. 10,25–10,40, A Lendület-program a bölcsészettudományokban, MTA Székház – Nagyterem, 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. 2016. november 17. 10.00-14.00)

‘Lendület’ Számítógépes Latin Dialektológiai Kutatócsoport: Íráshibáktól a nyelvjárásokig – a latin nyelv területi változatainak nyomában (Adamik Béla, Barta Andrea, Gonda Attila és Zelenai Nóra előadásai a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, 2016. november 8. 14-16 óra, MTA Székház, Kisterem)

Adamik Béla: Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa – a latin dialektológiai kutatások újabb eredményei (előadás, Emlékkonferencia Alföldy Géza halálának ötödik évfordulója alkalmából, ELTE BTK, Régészettudományi Intézet, 2016. november 7. 10:00, ELTE BTK B épület alagsor)

Adamik, Béla: On the Role of Palatalization in the Vulgar Latin Sound Change /w/ > /β/ – Collecting and Recording Data in the Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age (paper & workshop, University of Brno, Department of Classical Philology, 25-26.10.2016)

Adamik Béla: Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa – a latin dialektológiai kutatások újabb eredményei (előadás, PPKE, BTK, Sophianum, 109-es terem, 1088, Budapest, Mikszáth tér 1., 2016. október 12. 17 óra)

Adamik, Béla: On the Role of Palatalization in the Vulgar Latin Sound Change /w/ > /β/ (paper, Latin vulgaire – latin tardif XII, Uppsala university, August 22-26 2016)

Barta, Andrea: „Quicunqua atversarius surgeserit …” Linguistic features of new curse tablets from Pannonia (paper, Latin vulgaire – latin tardif XII, Uppsala university, August 22-26 2016)

Adamik Béla: A vulgáris latin /b/ és /w/ fúziójának összefüggése a magánhangzóközi /w/ kiesésével a feliratos anyag tükrében (Előadás, 12. Magyar Ókortudományi Konferencia, DE – Debrecen, Nyelvészet szekció, 2016. május 27.)

Barta Andrea: Levél az alvilágba. A harmadik aquincumi átoktábla (Előadás, 12. Magyar Ókortudományi Konferencia, DE – Debrecen, Nyelvészet szekció, 2016. május 27.)

Gonda Attila: Latin nyelv az Alpok-Duna-Adria régióban (Előadás, 12. Magyar Ókortudományi Konferencia, DE – Debrecen, Nyelvészet szekció, 2016. május 27.)

Barta Andrea: Mercurius epistularius. A harmadik aquincumi átoktábla (Előadás, Fiatal Római Koros Kutatók X. Konferenciája, FIROKONF 10, Pápa, 2016. május 13-15.)

Gonda Attila: Az Aquincum–Salona–Aquileia háromszög. Regionális latin nyelvváltozatok nyomában (Előadás, III. Mathema Konferencia, ELTE BTK, 2016. Április 29-30.)

Zelenai Nóra: „Libertae isdem coniugi T. Licinius”. Az idem névmás megkövesedésének problematikája (Előadás, III. Mathema Konferencia, ELTE BTK, 2016. Április 29-30.)

First International Workshop on Computational Latin Dialectology (April 7-8, 2016, Research Institute for Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest)

Adamik, Béla: Potential Greek influence on Vulgar Latin sound change [b] > [ß]: Dialectological evidence from inscriptions (paper University of Barcelona, Department of Latin Philology, 18.03.2016)

2015

Adamik Béla: A vulgáris latin /b/ és /w/ fúziójának esetleges görög hátteréhez: Dialektológia a kontaktológia szolgálatában (előadás: Nyelvelmélet és kontaktológia 3 Műhelykonferencia, PPKE BTK Budapest, 2015.11.18.)

Adamik, Béla: On the dialectology of the Vulgar Latin merger of /b/ and /w/: Evidence from inscriptions (paper, 18th International Colloquium on Latin Linguistics (ICLL), University of Toulouse, 09.06.2015)

Barta Andrea: Ito Pater, Eracura és a postás. Újabb átoktábla Aquincumból (előadás, Fiatal Római Koros Kutatók IX. Konferenciája. Marosvásárhely, 2015. május 8-10.)

Adamik Béla: A latin dialektológia régi-új útjain: a vulgáris latin magánhangzó-fúziók, a szinkópa és a hangsúly korrelációja (előadás, Ókortudományi Társaság, Budapest 2015.02.20.)

Adamik, Béla: Computerised Historical Linguistic Database of Latin Inscriptions of the Imperial Age: basic concepts, methodology and some new results (paper, University of Barcelona, Department of Latin Philology, 23.01.2015)

Adamik, Béla: Computerised Historical Linguistic Database of Latin Inscriptions of the Imperial Age (course, University of Barcelona, Department of Latin Philology, 19-22.01.2015.).

2014

Barta, Andrea: Tongue like a sword: some remarks on the Aquincum curse tablet (paper, Laetae Segetes IV. Brno,19-21.11.2014.)

Adamik Béla: A számítógépes latin dialektológia régi-új útjain. A vulgáris latin magánhangzó-fúziók, a szinkópa és a hangsúly korrelációja (előadás, Nyelvelmélet és dialektológia – Műhelykonferencia, PPKE, Budapest, 2014.11.18.)

Adamik, Béla: Introduction in to the Computational Latin Dialectology (course, University of Brno, Department of Classical Philology, 03-04.11.2014)

Adamik, Béla: A tentative study on the dialectology of Vulgar Latin vocalic mergers: the interaction between confusion of vowel quality, syncope and accent (paper, 11th International Conference on Late and Vulgar Latin, University of Oviedo, 02.09.2014)

Barta Andrea-Lassányi Gábor: Az elgörbült nyelv – Új adatok az aquincumi átoktábla szövegéhez (előadás, 11. Magyar Ókortudományi Konferencia, Nyelvészet szekció, ELTE Budapest, 2014.05.22.)

Gonda Attila: Aquincum latin nyelve (előadás, 11. Magyar Ókortudományi Konferencia, Nyelvészet szekció, ELTE Budapest, 2014.05.22.)

Adamik Béla: A szinkópa gyakorisága a kései latin nyelvben a feliratok tanúbizonysága alapján (előadás, 11. Magyar Ókortudományi Konferencia, Nyelvészet szekció, ELTE Budapest, 2014.05.22.)

2013

Adamik, Béla: The frequency of syncope in the Latin of the Empire: A statistical and dialectological study based on the analysis of inscriptions (paper, 17th Colloquium on Latin linguistics – Rome, Tor Vergata University, 23.05.2013)

2012

Jekl, Ágnes: Cambiamenti fonetici nel latino della provincia della Moesia Inferior (paper, (paper, 10th International Conference on Latin vulgaire – latin tardif (LVLT 10), University of Bergamo, 05.09.2012)

Adamik, Béla: In Search of the Regional Diversification of Latin: Changes of the Declension System According to the Inscriptions (paper, 10th International Conference on Latin vulgaire – latin tardif (LVLT 10), University of Bergamo, 07.09.2012.)

2011

Jekl, Ágnes: Cambiamenti fonetici del latino nella provincia della Scythia Minor (paper, International Conference on Linguistics and Classical Languages (LCL), Rome 17.02.2011)

Barta, Andrea: A New Lead Tablet from Savaria (paper, Magical Context. Eötvös Loránd University, Budapest, 15.04.2011.)

2010

Adamik Béla: A császárkori feliratok vulgáris latin nyelvi adatainak dialektológiai érvényessége (előadás, Nyelvtörténeti adat: érvény és értelmezés, Konferencia, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2010.09.30.) vö.

Adamik Béla: Császárkori latin feliratok dialektológiája: metodológiai alapvetés (előadás, IX. Magyar Ókortudományi Konferencia, PTE Pécs, 2010.05.21.)

2009

Adamik, Béla: In Search of Regional Diversification of Latin: a new Data Base and Some Methodological Considerations (paper, Latin vulgaire – latin tardif: IXe Colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Lyon, 03.29. 2009)

2008

Bonae memoriae József Herman: “Du latin épigraphique au latin provincial” Symposium zur Sprachwissenschaft der lateinischen Inschriften (Lehrstuhl für Lateinische Sprache und Literatur des Instituts für Altertumswissenschaften der Philosophischen Fakultät der Eötvös-Loránd-Universität, 11.-12. 09. 2008.)