Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa

Adatbázis

A Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa c. projekt fő célja egy olyan (hazai és nemzetközi viszonylatban is hiánypótló) számítógépes nyelvtörténeti adattár létrehozása és digitális publikálása (a http://lldb.elte.hu/ oldalon), amelyik a Római Birodalom régiói (Illyricum, Gallia, Britannia, Germania, Hispania, Italia, Roma, Africa és a keleti provinciák) feliratainak vulgáris latin nyelvi anyagát dolgozza fel azzal a céllal, hogy lehetővé váljon a szélesebb értelemben vett császárkori latin nyelv területi változásainak és nyelvföldrajzi tagolódásának az eddiginél alaposabb megismerése és a feltárt nyelvföldrajzi tagolódások többrétű vizualizálása. A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal NKFIH (korábban Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok – OTKA; a K 135359 2020-2024, K 124170 2018-2021, K 108399 2014-2017, K 81864 2010-2013, K 62032 2006-2009) és az MTA Lendület-programjának (2015-2020) támogatásával az ELTE BTK Latin tanszéke és az ELKH (korábban MTA) Nyelvtudományi Kutatóközpont Latin Nyelvtörténeti és Dialektológiai Kutatócsoportja (korábban’Lendület’ Számítógépes Latin Dialektológiai Kutatócsoportja) együttműködésében valósul meg.

A projekt alapkoncepcióját Herman József (1924-2005) dolgozta ki 1991-ben.

A projekttel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit írja meg Adamik Bélának (adamik.bela@btk.elte.hu)